Du er her

Instruktørene

Oslo og Akershus

Oslo

  Ingrid KristiansenBungyPump Masterinstructor

  BungyPump Hovedinstruktør, Vest-Sør- og Østlandet

  E-post: ingrid@ingridkristiansen.com

 Mobil: +47 95076130

                                                         http://www.ingridkristiansen.com

 

 

   Henriette Nordmoen

   Sertifisert BungyPumpinstruktør

    Telefon: +47 90745770

     E-post: hnordmoen@gmail.com

  

 

Sandvika

      Kine Storholt

      Sertifisert BungyPumpinstruktør

      Tren For livet

        http://trenforlivet.no/

                                   Tlf: +47 90024128

                                   E-post:kine@trenforlivet.no  ( Selger BungyPump staver)

 

Hedmark

Elverum og Oslo

    Marte Kristiansen

    Sertifisert BungyPumpinstruktør

     Telefon : +47 41004775

     E-post: marte_k@hotmail.com

                                       http://www.martekristiansen.com/

 

  Thor Kristian Øvergaard

   Sertifisert BungyPumpinstruktør

   Telefon: +47 45504113

                                                           E-post: Thor.Kristian.Overgaard@ncc.no

 

Sør-Trøndelag

Leinstrand

   Anne- Mari Husby Aune

    BungyPump hovedinstruktør Trøndelagsfylkene , Nordland, Troms og Finnmark

 

     Tlf: +47 902 64 995

     E-post: o-aune@online.no ( Selger BungyPump staver)

          

 

Malvik

   Ingeborg Grøm

    Sertifisert BungyPumpinstruktør

    Telefon: +47 45224434

    E-post: ingegrom@gmail.com

 

Trondheim

  Heidi Arstad

 Sertifisert BungyPumpinstruktør

 Telefon:+47 926 88 466

 E-post: heidi.arstad@gmail.com

 

     

 

 

           Trine Sofie Bergh

         Sertifisert BungyPumpinstruktør

 

          Balansen Helse- klinikk for ernæring

          www.balansenhelse.no

          Tlf: +47 915 96 610

          E-post: trine@bungypump.no

 

Nord Trøndelag

Verdal

       Aina Axelsson

       Sertifisert BungyPumpinstruktør     

       Tlf : +47 90669210

       E-post: aina.axelsson@reko.org

 

 

 

Inderøy

    Marit Knardal Nestvold

    Sertifisert BungyPumpinstruktør   

    Tlf: +47 98070452

    E-post: maritknardal@hotmail.com

 

 

 

 

   Eli Kristin T. Skevik

   Sertifisert BungyPumpinstruktør  

   Tlf: +47 46433489

   E-post: eliskev@gmail.com

 

Levanger

  Elisabeth Mikkelborg Kilvik

  Sertifisert BungyPumpinstruktør

  Tlf:+47 92436236

  E-post: elikil@hotmail.com

 

Steinkjer

  Sonja Salthammer

  Sertifisert BungyPumpinstruktør

  Tlf: +47 97668192

  E- post: sonja.salthammer@ntebb.no

 

 

Nordland

Ballstad

  Jan Harald Wangsvik

  Sertifisert BungyPumpinstruktør

  Tlf: +47 90115040

  E-post: janwangs@online.no

 

 

 

 

 

   

Første instruktørkurs i Oslo ble avholdt i mai smiley Gratulerer !yes   Fra ve: Arve Kristiansen, kursleder Ingrid Kristiansen, Henriette Nordmoen,  Karen Hammer, Camilla Håvemoen, Thor Kristian Øvergaard og Marte Kristiansen

 

  

     En gjeng fornøyde og nyutdannede BungyPump instruktører fra Innherred yes

    Fra venstre: Instruktør Liv Åse Evensen Krogstad, Eli-Kristin Skevik,  Sonja Salthammer,

    Aina Axelsson, Marit Knardal Nestvold, Elisabeth Kilvik og instruktør Anne-Mari Husby Aune

 

 

.

Blide instruktører etter endt kurs i Trondheim

Fra venstre: Kine Storholdt, Sandvika, Anne-Mari Husby Aune, Leinstrand, Trine Sofie Bergh, Trondheim, Liv Åse Evensen Krogstad, Trondheim